Available languages: SA   BG   CAT   CZ   NL   FR   GE
DE   IT   LT   NO   PT   RO   ES   UK

Bezpečnostní týmy a vzájemná spolupráce

Bezpečnostní týmy (CSIRT, Computer Security Incident Response Team) odpovídají za agendu související s řešením bezpečnostních incidentů v rámci své organizace či sítě. Tato agenda je velmi široká a zahrnuje množství úkolů od prevence a zvyšování povědomí, detekci, sledování a řešení incidentů, až po vyhodnocování zkušeností. Službu "Trusted Introducer" ("TI") zřídila evropská komunita CERT/CSIRT týmů v roce 2000 za účelem řešení společných potřeb a budování infrastruktury, která by poskytovala důležitou podporu všem bezpečnostním týmům, zaměřeným na řešení a řízení bezpečnostních incidentů

"Trusted Introducer" tvoří důvěryhodnou páteř služeb této infrastruktury a slouží jako středisko pro všechny bezpečnostní týmy. TI spravuje seznam známých bezpečnostních týmů a akredituje a certifikuje je podle jejich prokázané a ověřené míry vyspělosti.

Pro akreditované a certifikované týmy jsou k dispozici služby, které jim umožní efektivněji spolupracovat a účinněji si vyměňovat informace.

Části těchto služeb jsou dostupné i veřejnosti s cílem dále zlepšit a usnadnit vzájemnou interakci mezi postiženými uživateli a organizacemi disponujícími "správným" týmem: TI poskytuje úplný seznam kontaktů a další užitečné informace o všech týmech zařazených do jeho seznamu, včetně akreditovaných a certifikovaných týmů. Týmy lze vyhledávat podle jejich názvu (řazeno abecedně) i podle země.

Podrobné informace o tom, jak být zařazen do seznamu, jsou k dispozici zde. Zařazení týmu do seznamu je nezbytnou podmínkou a prvním krokem k získání akreditace a následně k přístupu k službám pro členy.

Zajímáte-li se o služby či aktivity TI, nebo máte-li konkrétní otázku týkající se spolupráce a koordinace bezpečnostních týmů v Evropě, neváhejte se na nás obrátit.

Zastupujete už akreditovaný či certifikovaný bezpečnostní tým, nebo jste členem takového týmu? Využijte naši webovou stránku určenou pouze pro tyto bezpečnostní týmy, kde naleznete podrobné informace a získáte přístup k dalším službám!